Werkwijze

In mijn werk als  EFT relatietherapeut  is het gesprek het belangrijkste middel. 

In het gesprek werk ik met cliënten met relatieproblemen vanuit een analyse van de patronen waarin partners elkaar versterken. Die relatiepatronen kunnen beknellend werken, waardoor mensen niet meer genieten van de verschillen die er tussen hen zijn, maar elkaar bevechten om die verschillen. Samen kijken we hoe je dat kunt omdraaien. Mijn ervaring is dat partners het op den duur soms moeilijk vinden om naar de visie of het verhaal van de ander te luisteren, omdat het een bedreiging vormt voor hun eigen vrijheid en beleving. Daarom vind ik het belangrijk om in relatietherapie het aandachtig en respectvol naar elkaar luisteren te oefenen.

Mijn werk is geïnspireerd door denkers en therapeuten die zich met relaties bezighouden. Een sterke inspiratiebron is voor mij EFT, Emotionally Focused Therapy, waarbij het versterken van de onderlinge hechting centraal staat. In mijn gesprekken wil ik een veilige sfeer creëren waarin partners de ruimte ervaren om met elkaar te delen welke behoeften ze hebben in het gezien en gesteund worden door hun partner.

Verdere inspiratiebronnen zijn de intergenerationele familietherapie die zich richt op de mogelijkheden om invloeden uit de vorige generatie positief om te buigen, de narratieve therapie, die zich onder andere richt op het (opnieuw) opbouwen van een positieve gezamenlijke identiteit, en de directieve therapie, die veel hulp biedt bij het actief en concreet aan de slag gaan. 

In mijn relatie- en gezinstherapie heb ik oog voor invloeden uit het verleden. Verwachtingen vanuit het verleden, vaak vanuit de familie, kunnen blokkerend werken op hoe je in het hier en nu functioneert en met anderen omgaat. Daartoe maken we in sommige gevallen samen een genogram.

Verder richt ik me in relatietherapie op het bevorderen van het samen oplossen van concrete problemen van alledag, waarbij de verschillende belangen goed worden gewogen.

Relatietherapiegesprekken duren een uur tot 5 kwartier. Na aanmelding per email of telefoon bespreken we in een eerste gesprek de verwachtingen met betrekking tot de therapie. Op basis daarvan spreken we af om al of niet te starten met therapie. De frequentie spreken we ook in het eerste gesprek af en zal in de loop van de behandeling afhangen van de behoefte van de hulpvragers.