Relatietherapie

Relatietherapie:

Het leven binnen een intieme relatie waarin je liefde kunt geven en ontvangen, geborgenheid kunt ervaren en samenwerkend de uitdagingen waar dit leven ons voor stelt kunt aanpakken is van wezenlijk belang  voor bijna alle mensen. Toch ontmoeten veel geliefden in de loop van hun samenzijn ook moeilijkheden. Vaak komen ze daar sterker doorheen. Maar soms kom je samen in een situatie waarin je het positieve van het samenzijn niet meer kunt ervaren, de communicatie stokt of merendeels negatief gekleurd is, de intimiteit mist of waarin zich problemen voordoen die zo complex zijn dat ze niet meer in goede samenwerking opgelost kunnen worden.

Als er een sterke samenhang is tussen klachten of problemen die mensen ervaren en het omgaan met elkaar, kan relatietherapie helpen. Relatie- en gezinstherapie worden ook wel systeemtherapie genoemd, omdat ze zich richten op problemen binnen sociale systemen, de interpersoonlijke netwerken van mensen.

Relatietherapie is erop gericht de partners te helpen om weer op een positieve manier verbinding met elkaar te ervaren, en het samen problemen oplossen weer in de vingers te krijgen. Daartoe wordt geholpen om:

-helder en respectvol te communiceren.

-emoties en ideeën meer te delen.

-de onderlinge verbondenheid en gehechtheid te versterken.

-de mogelijkheden om samen problemen op te lossen te verbeteren.

In de praktijk voor relatietherapie richt ik me in het bijzonder op het helpen bij partnerrelatieproblemen, maar ik sta ook open voor andere systeemtherapeutische vragen.